Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Ramaekers

Grote Vreunte 60

3473 Waanrode

Hoofdapotheker: Lieve Ramaekers

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0877 887 315

Machtigingsnummer APB: 264001

Telefoonnummer: 016 77 79 93

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.